Прочетено: 204

БНТ, 27.07.2021 г.

 

Актуализацията на бюджета предвижда увеличение на пенсиите от 1 октомври. Откога и за кого това ще бъде възможно и как ще се отрази преизчислението на пенсиите в бюджета. Това обсъждаха експерти в "Денят започва".

Според Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българска стопанска камара, акцентът за корекцията на бюджета е в подготовката на държавата за евентуална последваща COVID вълна. Той уточни, че става дума за актуализация на бюджета, а не за нов бюджет.

По думите му проблемът е в това, че без да бъдат определени макроикономическите параметри на осигурителните вноски и максималния осигурителен доход няма как да се пристъпи към фундаментална пенсионна реформа.

"Макроикономическият проблем е, че предложенията изискват допълнително финансиране", допълни още Ножаров.

Той коментира, че сегашното предложение на правителството свива дефицита, но не го премахва.

"Разговорът е и политически, и експертен. Той се води и в двете среди, тъй като има няколко различни подхода и в годините са прилагани няколко различни подхода", заяви Ножаров.

Според Лидия Шулева, зам.-председател на Икономическия и социален съвет, подходът с преизчисляването на пенсиите с осигурителният доход е по-правилен и по-справедлив.

"Това волунтаристично вдигане на минимална пенсия доведе до много сериозни диспропорции в пенсионния модел и всичко това задълбочи именно тази неравнопоставеност между хората, които са се осигурявали на на реален осигурителен доход и тези, които се осигуряват на минимална работна заплата", коментира Шулева.

Тя обясни, че няма как да бъдат актуализирани пенсиите на всички пенсионери, тъй като тези, които са пенсионирани при сегашния осигурителен доход не е логично да получат увеличение с новото преизчисление, тъй като техните пенсии са съответни на осигурителния доход, на който са се пенсионирали.

"Много трудно ще се преживее този шок, ако 10 и повече години пенсиите не са правилно актуализирани, ако изведнъж се направи актуализация към 2019 г. например. Това ще бъде много голям шок за бюджета. Лично смятам, че пенсиите трябва да бъдат актуализирани с осигурителния доход, но това увеличение да се разпредели в две или три години", каза още Шулева.