В продължение на десетилетия представителите на гражданското общество и, в частност - на работодателските организации, са давали и продължават да дават стотици идеи и предложения за подобряване на бизнес средата, обществените условия и, като цяло - за възможностите за постигане на по-добро качество на живот в България.

Техният глас в преобладаващата част от случаите бива заглушен от политическото говорене.

Българските политици предпочитат да говорят, вместо да правят реформи.

Българските политици предпочитат да чуват собствения си глас, но не и гласа на своя суверен.

В настоящата рубрика публикуваме БЕЗ КОМЕНТАР статистически данни и други обективни факти. Изводите оставяме на читателите.

Обръщаме се към нашите членове и партньори, към всеки български гражданин с покана да ни изпращат предложения за допълнение на публикуваната тук информация, за което предварително благодарим!

Прочетено: 76857