Спазването на законодателството е първостепенно задължение на всяко физическо и юридическо лице, вкл. на държавните институции.

Вярваме във върховенството на закона!

Вярваме, че само чрез спазването на закона може да бъде постигната и поддържана социална и икономическа справедливост.

Вярваме, че трябва да има административна, съдебна и обществена нетърпимост към закононарушителите, независимо от мащаба на конкретното нарушение.

Вярваме, че спазването на закона трябва да се възпитава от най-ранна детска възраст и отговорно за това е не само семейството, но и институциите – те трябва да дават добрия пример, те трябва да изграждат необходимата култура на поведение. За целта, обаче, самите институции трябва да имат съответната култура на поведение и самите те трябва да следват буквата на закона, без никакви условности.

Поради всички тези причини, БСК стартира рубрика, в която събира примери за нарушение на законодателството от страна на държавни институции.

Приканваме всички наши членове и партньори да ни изпращат такива примери на некоректно поведение от страна на администрацията – пишете ни на адрес pr@bia-bg.com, а ние се ангажираме да ги направим публично достояние и да търсим съответните отговори от страна на нарушителите.

ПРИМЕРИ:

Прочетено: 10207