Прочетено: 1086

На 18 декември 2017 г., ръководството на БСК представи по време на пресконференция резултатите от традиционното, тринадесето по ред онлайн-допитване до членовете на БСК относно състоянието на бизнес средата и предприятията през изтичащата година, както и очакванията им за следващата календарна година. Основен презентатор беше Камен Колев – зам.-председател на БСК.

Проучването е проведено в периода 10 ноември – 10 декември 2017 г. и обединява отговорите на 790 участници, по-голямата част от които собственици и управители на предприятия (92%), а 8% са служители, упълномощени да попълнят онлайн анкетата.

76% от анкетираните предприятия са микро- и малки (с до 50 заети), 20% са средни (с 50 до 250 заети), а 4% са големи (с над 250 заети).

62% от участниците в анкетата представляват предприятия от сектор „Услуги“, 20% - от „Преработваща промишленост, 9% - от сектор „Търговия“, 5% от сектор „Строителство“, 3% - „Селско стопанство“, и 1% - „Добивна промишленост“.

32% от анкетираните предприятия оперират в Югозападния регион за планиране, 17% - в Северозападен, 16% - в Северен централен, 15% - в Южен централен, 14% - в Североизточен, 6% - в Югоизточен.