Прочетено: 598

Възможностите за взаимодействие за подобряване на нормативната база в областта на разрешителните, лицензионните и регистрационните режими, подобряване на енергийната ефективност в химическата индустрия и по-ефективни политики за намаляване на парниковите газове обсъдиха на среща днес в БСК ръководствата на CEFIC (Европейски съвет на химическата промишленост), Българската стопанска камара и Българската камара на химическата промишленост (БКХП).