Прочетено: 719

Осем фирми, опериращи в сферата на частната охранителна дейност, учредиха на 3 февруари 2015 г., Индустриален клъстер „Сигурност“.