Прочетено: 1083

Георги Славов е Доктор на науките от 1980 г. Завършил е ТУ София, специалност Изчислителна техника. 

Георги Славов работи, с прекъсване, в БСК от 1983 до 2017 г. като директор на Интернет центъра на Камарата. Бил е член на Контролния съвет на БСК  (един мандат) и на Управителния съвет - два мандата. Също така е учредител и член на Управителния съвет на Съюз на малките и средни предприятия. Бил е директор на високо технологично предприятие - НИП Атом с право на външно-търговска дейност.

Има над 40-годишен опит в областта информационните и комуникационните технологии. 

Участвал е в български и международни специализирани конгреси и конференции, като автор на публикации в областа на изкуствен интелект, многокритериална оценка, системи подпомагащи взимането на решения и др. 

Притежава богат опит в системи за бизнес анализи, управление на бизнес процеси и др.

Владее английски и руски езици.