Прочетено: 1609

На 18 април 2016 г., в конферентната зала на БСК беше проведена съвместна пресконференция на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Център за законодателни оценки и законодателни инициативи (ЦЗОЗИ). По време на пресканференцията беше представен Анализ на законодателната дейност на Народното събрание в периода 2010-2015 г.