Прочетено: 807

В Българска стопанска камара се проведе работна среща с председателя на Група 1 “Работодатели“ към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - Яцек Кравчик във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателството на Съвета на ЕС. От страна на БСК в срещата участваха Маргарита Попова – зам.-председател и главен секретар, Камен Колев – зам.-председател и Людмила Мецова – главен експерт в отдел „Международни организации и програми“.