Прочетено: 271

На основа на дискусиите и становищата на партньорите по проекта от страна на индустрията, участниците в семинара предложиха инициране учредяването на Консултативен съвет по тази тематика към Министъра на образованието, с основна функция дискутиране и предлагане на конкретни законодателни инициативи, водещи до по-добро съответствие на висшето образование с изискванията на пазара на труда.