Прочетено: 501

„Нормално е ние да следваме европейската практика, която почива на продължителността на живота и постепенно да увеличаваме възрастта за пенсиониране. Разбира се, това не трябва да става с резки стъпки, а плавно, за да се приеме от цялото българско общество”, коментира председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев.