Само един от 12 българи е участвал в обучение за повишаване на квалификацията през последните 12 месеца.  Данните са на Световната банка.  В това число влизат, както работещи, така и безработни и трайно незаети. Според тенденции, които не са от вчера, работата се сменя, не заради загуба на интерес или прищявка, а заради нуждите на пазара.  „Трябва да променим начина ни на мислене за това, че взимането на висше образование или придобиването на квалификация е за цял живот. Ще се налага да се усъвършенстваме, дори да се преквалифицираме. Ако вземем европейската статистика, може би три-четири пъти в живота си, ще се наложи”, коментира Томчо Томов от Българската стопанска камара.