Прочетено: 531

тв. Евроком, "Резонанс", сезон 3.88

Разговор с Татяна Иванова - изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Сигурност"