Прочетено: 350

BIT TV, 27.07.2017 г.

Работодателските организации отново атакуваха добавката за клас „прослужено време“, като сезираха Комисията за защита от дискриминация. Защо според тях наличието на клас „прослужено време“ дискриминира младите работници, отговаря Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара.

„Тези 350 000 души, които от 2 години са в списъците на безработните, отиват и захранват сивата икономика. Това са търтеите, които не си плащат осигуровките, ползват социални помощи и пълнят спешните кабинети. Тази група имах предвид, а не че българският работник е търтей“, каза Данев.

Според него вдигането на заплатите е опасно за българската икономика.

„За да се увеличат доходите, трябва да се увеличи БВП. Тази година средната заплата е нараснала с 9,8% , а БВП с 3,2%, ако искате да изядем икономиката си, ще продължим да вдигаме доходите. България е единствената страна, където работниците не искат да придобиват нови умения и компетенции, едва 2 % от населението се учи през целия си живот. Икономиката е гладна за работни места. Средно за Европа същия процент е 6 пъти повече – 12%“, посочи Данев.

Данев е категоричен, че заплата не трябва да се вдига изкуствено на неспособните и необразованите хора. Какво още коментира Данев, вижте във видеото.