Прочетено: 479

БТА, 5 септември 2017 г.

Пресконференция на тема „Играта на професионалното прегаряне & баланс личен живот - работа“ (Burnout Gamble & Work-Life Balance).