Прочетено: 355

BIT TV

В България нивата на корупция, престъпност и сива икономика се увеличават. Това е оценката на бизнеса у нас за 2017-та година, сочи анкета на Българската стопанска камара. В нея са взели участие 790-ет малки, средни и големи фирми. Най-много нередности са отчетени при обществените поръчки. Какви са те ще научим от Марио Спасов.

Годишната анкета на Българската стопанска камара се прави за тринайста поредна година, като за първи път е включена темата за обществените поръчки. Една трета от анкетираните са участвали в конкурс за обществена поръчка през миналата година. Над 80% от тях посочват, че са ставали свидетели на тенденциозно поставени условия в полза на конкретен изпълнител. Не се спазват и изсикванията за публичност при обявяване на обществените поръчки. Тревожен е фактът, че според 58,2% от участниците в проучването корупцията е нараснала, а според 50,6% се увеличава престъпността.
Високи остават нивата на сивата икономика, както и регулаторната тежест. Данните бяха представени от заменсник-председателя на камарата Камен Колев, който изтъкна готовността на българския бизнес да повиши заплатите на своите служители през 2018 година.

Бизнесът подкрепя премахването на осигурителните прагове, клас прослужено време и въвеждането на електронния идентификатор. Против е увеличението на вноските за социално осигуряване и ограничението на плащанията в брой до 5000 лева.