Прочетено: 965

bloombergtv.bg

Общият обем на инвестициите в България в периода 2007-2017 остава сравнително константен – около 18 млрд. лв. годишно, с пик през 2008, когато достигат до 24 млрд. лв, сочат данни на Българската стопанска камара (БСК).

Делът на местните инвестиции в общия обем на инвестициите драстично нараства при успореден срив на чуждестранните инвестиции.

На фона на драстичния спад на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), българските инвестиции зад граница остават непроменени като обем през разглеждания 10-годишен период. Те са в размер на около половин млрд. лв. годишно.

За периода 2007-2017 годишният поток на нетните чуждестранни инвестиции намалява почти 10 пъти, като достига най-ниското си ниво през 2017 – в размер на 1858 млн. лв. или 1.9% от БВП.
Водещ инвеститор през 2017 година е Холандия (885 млн. евро), следвана от Германия и Швейцария – с около 130 млн. евро всяка. С добри позиции са и съседните ни страни – Турция и Гърция – с по около 80 млн. евро всяка. Нестабилната икономическа ситуация в Турция и спадът на турската лира могат да доведат до допълнително нарастване на турските инвестиции у нас.

За периода 2007-2017 всички страни от региона са влошили показателите си и привлекателността си за чуждестранни инвестиции, което е резултат от световната финансова криза и международната конюнктура, но спадът в България е най-осезаем. Докато в Турция, Румъния и Хърватия намаляването на обема инвестиции е наполовина спрямо обемите от 2007, то в нашата страна спадът на инвестициите е 12 пъти спрямо 2007. Страната ни е на последно място от изследваните съседни страни по обем инвестиции и след Сърбия и Хърватия по интензитет на инвестициите.

Най-значими отклонения и нестабилност в потоците ПЧИ се наблюдава в България за разглеждания период /2007-2017/. Те се сриват от почти 1/3 от БВП през 2007 до 1/33-та през 2017, сочат още данните на БСК.

„Ако сравним интензитета на инвестициите (капацитетът за привличане на преки чуждестранни инвестиции към единица БВП) с другите страни в региона, тъй като инвестиционният интерес общо взето е регионален, ще видим, че изпреварваме и стоим по-добре в сравнение с Румъния, Гърция, включително и Турция“, коментира Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара в интервю на Цветин Филипов за предаването „В развитие“.

„В същото време ако се върнем 3-4 години назад, ще видим, че тази разлика с Румъния е била двукратно в полза на България, т.е. имали сме два пъти по-висока интензивност. Или румънците ни настигат, или ние изоставаме, но тази разлика е в наша вреда. Ако сравним и със Сърбия примерно, ще видим, че там стаят доста по-добре от нас през последните години. Интензитетът е по-голям от този на България, въпреки че Сърбия не е в ЕС. В Хърватия също нещата стоят по-добре“.

Според него това е въпрос на политика, на способности, на възможности за привличане на такива инвестиции.

„Разбира се, стои въпросът от къде можем да привличаме инвестиции. Един потенциален източник може би ще бъде и Турция. В резултат на известна нестабилност, една част може би ще преместят бизнеса си (както примерно в Гърция се случиха нещата по време на кризата там)”.

Колев посочи, че основният проблем е нуждата от подобряване на бизнес средата, регулациите за бизнеса, както и нужда от опростяване, електронизация на обмена и една предсказуема, предвидима среда.

Що се отнася до средата, Колев даде пример с „Булгаргаз“ и новите договори за доставка на газ.

„Условията са утежнени за бизнеса и обричат малките и средни фирми на фалит“.

Вижте повече във видеото.