Прочетено: 227

тв. Блумбърг, 17.03.2020 г.

Има предварителна яснота как ще действа механизмът в подкрепа на бизнеса от страна на държавата. Предприятията изготвят списък на служителите, които считат, че биха искали да съкратят поради намаления обем на работа и кандидатстват пред Агенция по заетостта.Това каза Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българска стопанска камара, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

"По предварителни критерии агенцията ще оценява до колко предприятието е засегнато от кризата. Тези критерии все още не са разработени и предстои да бъдат направени. Ако предприятието получи одобрение, се изпраща информация до НОИ и от там ще бъдат изчислени индивидуално за всяко едно от засегнатите лица потенциалните обезщетения".

Попдончев обясни, че за всяко едно лице НОИ ще преведе сумата на работодателя, който ще има ангажимента да изплати 100% от възнаграждението на лицето.

По думите му критериите за държавна помощ ще бъдат изработени съвместно с участието на представителите на бизнеса и синдикатите. „Целта е да не се допуска съкращаване или освобождаване на служители“, допълни той.

Според него е важно тази мярка да се случи много скоро. Дори и да стартира след месец и половина, може би ще е късно за фирмите.

Той говори и за идеята да се подпомогне бизнеса чрез Българската банка за развитие.

"Помощта ще става през търговските банки. Идеята на мярката е да се осигури гъвкавост на търговските банки при предоговарянето на финансовите условия по съществуващи кредити и отпускането на нови, за да има буфер за бизнеса".

Гостът отбеляза, че последиците от кризата ще трябва да се управляват дълго време след приключването на извънредното положение. "Поставихме и въпроса за промяна на повечето административни срокове", заяви той.

"Ще се удължат сроковете за годишно счетоводно приключване и декларации по закона за корпоративно подоходно облагане", каза още Попдончев.