Прочетено: 2752

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)е създаден през 1998 година.

Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация. 

Експерти на центъра участват активно във всички нива на тристранното сътрудничество при разработването на политиките за развитие на човешките ресурси, вкл. квалификация и преквалификация на работната сила в отговор на новите изисквания на европейския пазар на труда.