Прочетено: 3521

Над 50 представители на местната власт, бизнеса, академичната общност и неправителствения сектор се включиха в двудневен семинар на тема „Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения“.

Форумът се проведе на 30 юни и 1 юли 2016 г. в гр. Панагюрище, в рамките на проект, изпълняван от Национална браншова камара за електрическа мобилност (ИКЕМ), с финансовата подкрепа на Фондация „Конрад Аденауер“ и Българската стопанска камара.

Основната цел на семинара бе да се систематизира българският опит в областта на електрическата мобилност, като предстои подобен форум да се проведе през есента на тази година в София, когато на експертна дискусия ще бъде поставен опитът на Германия в областта на електромобилността.

Семинарът бе официално открит от председателя на ИКЕМ Илия Левков, главния секретар на БСК Петър Денев, председателя на Сдружението на предприемачите в гр. Панагюрище Николай Митев и представители на Фондация „Конрад Аденауер“, Община Панагюрище и Аутомив клъстер България.