Прочетено: 129

На 28 юли 2020 г. в БСК се проведе втори национален онлайн семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации.