28.07.2020

На 28 юли 2020 г. в БСК се проведе втори национален онлайн семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации. Сред темите, които бяха обсъдени, бяха „Космически програми на ЕС–актуално състояние и бъдещо развитие“, „Програма Коперник–предизвикателства, възможности и приложения“, и „Дейности, свързани с програма Коперник В България“.

Организатори на семинара са членовете на мрежата на COPERNICUS RELAYS и COPERNICUS ACADEMY в България към космическата програма на ЕС Коперник; Институтът за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) и Сдружение Geo Polymorphic Cloud заедно с  клъстер за Аеро-космически технологии, изследвания и приложения (CASTRA), в партньорство с Центъра за външноикономическо сътрудничество към Българска стопанска камара (БСК).

Сред присъстващите бяха доц. д-р Любка Пашова (НИГГГ – БАН, зам.-представител на България в GEO), представител на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България – Васил Василев, доц. д-р Лъчезар Филчев (ИКИТ – БАН) – Copernicus Academy, проф. Георги Желев – Институт за Космически изследвания към БАН и Веселин Веселинов – КАСТРА.

Онлайн семинарът бе открит с приветствени думи от страна на Веселин Илиев от Центъра за външноикономическо сътрудничество към БСК. Той подчерта значимостта на технологиите и изследванията като основен двигател на икономиката: „Изминалите месеци бяха показател за това колко е важно процесите във всички сектори на индустрията да бъдат дигитализирани. С програми като "Коперник" и "Галилей" се разкриват множество възможности и инструменти, които биха могли да инициират иновации както в българските научни среди, така и в бизнес общностите.“

 

Дата: 28.07.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1050