Мария Минчева, юрисконсулт на БСК, в репортаж на тв. Европа