27.08.2018

С удовлетворение отбелязваме, че дългоочакваното възстановяване на работата на Търговския регистър е факт. Заедно с това, факт са и множеството въпроси без отговор!

Преди всичко, все още не е ясно дали цялата съществуваща в регистъра информация е възстановена и дали е гарантирана нейната конфиденциалност.

В продължение на половин месец държавата беше в абсолютна невъзможност да упражнява правомощията си в една толкова важна сфера на обществения живот, каквато е търговската регистрация.

В продължение на половин месец липсваше работещ механизъм за упражняване на правата и задълженията на гражданите и юридическите лица – права и задължения, гарантирани и изисквани от Конституцията и законите на Република България.

За пореден път в ситуация на криза действията на държавата бяха неубедителни, палиативни, пожарогасителни, а обяснението е „технически проблем“. За огромно съжаление, публичната дискусия (вкл. в пленарната зала на Народното събрание) се фокусира върху търсенето на виновник, а не върху търсенето на причините за проблема. Виновни със сигурност има и те трябва да понесат съответната отговорност – не само политическа, а административна и наказателна! Но много по-същественият въпрос е как държавата ще гарантира, че подобни сривове няма да се случват в бъдеще и че обществените системи и регистри са надеждно защитени.

Това, което се случи с Търговския регистър, далеч надхвърля обяснението за наличието на технически проблем, за който потребителите получават извинения за причиненото неудобство:

  • Безпрецедентно е държавен орган да възпрепятства получаването на информация и осъществяването на оперативната дейност на юридическите лица,
  • Безпрецедентно е държавен орган да отказва да приема заявления за предоставяне на услуги, в т.ч. на хартиен носител,
  • Безпрецедентно е държавен орган да не осигурява възможност за упражняване на правото на обжалване на административните решения в установения от закона срок.

Остойностяването на претърпените вреди и пропуснатите ползи е практически невъзможно. Още по-трудно е, обаче, остойностяването на срива на доверието на обществото към способността на държавата да гарантира сигурността на информационните масиви, които съхранява, и да упражнява контрол по спазването на собствените си правила. Случилото се с Търговския регистър поставя под въпрос изобщо функционирането на държавните информационни системи, изграждането на Електронното правителство и гарантирането на сигурността на данните, а оттам – сигурността на гражданите и фирмите.

Обществото и, в частност – бизнесът, очаква:

  1. Ясно и честно обяснение на причините за срива на ТР;
  2. Ясно посочване на виновните лица и търсене на съответната отговорност от тях;
  3. Ясно формулиране и прилагане на адекватни мерки за гарантиране на сигурната и безаварийна работа на държавните информационни масиви.


ПОЗИЦИЯ НА БСК ОТНОСНО КРИЗАТА С ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Добави мнение