COVID-19

Обяви, които имат текущ характер, а нямат пряко отношение към преодоляване на проблема с COVID-19, няма да бъдат одобрявани.

Добави обява


Информираме Ви, че част от предоставяните данни могат да представляват лични данни по смисъла на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (напр., лице за контакт, електронна поща, логове и др. под.)

С попълване на формуляра Вие давате съгласие БСК да обработва предоставените от Вас данни.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено за целите на администриране на базата данни на работодатели, които търсят или предлагат продукти, услуги или възможност за ангажиране на свои служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място.

Моля да имате в предвид, че независимо, че целта на кампанията е запазване на работни места, е необходимо съгласието на Вашите работници и служители, преди да бъдат предоставени данните им на други работодатели.

Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да сте задължени да посочвате причина за оттеглянето.

Вашето изрично съгласие е единственото правно основание за БСК да обработва лични данни, предоставени в рамките на кампанията „Борса за взаимопомощ“.

Преди попълване на формуляра, е необходимо да се запознаете с Политиката за прозрачност при обработване на лични данни на БСК.