Иван Бунков - председател на УС
Весела Вацева - изпълнителен директор