Иван Велков
Председател на УС
+359 888 806 316

Представяне

Фасилити мениджмънт

Дефиниция за фасилити мениджмънт, приета от Управителния съвет на БГФМА:

"Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на основната дейност на организацията"

EN 15221-1

Какво всъщност е фасилити мениджмънт?

Фасилити мениджмънта е обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания - почистване, безопасност, сградни инсталации, BMS системи, CAFM системи, телекомуникации, ОВК, енергийна ефективност, паркинг системи, пожарна безопасност и др.

Фасилити мениджмънта е този, който се грижи за осигуряването на комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда.

ЦЕЛИТЕ НА БГФМА

Целите, които новото сдружение си поставя, са обединение на физически и юридически лица, осъществяващи дейност в областта на ФМ, развитие на знанията и професионалите качества на фасилити мениджърите, популяризиране и повишаване на престижа на професията на фасилити мениджъра в страната и региона, както и създаване на комуникация и сътрудничество с държавните институции, органите на местната власт и съсловни организации.

БГФМА е член на следните организации:

- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

- European Facility Management network