Представяне

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице, създадено за осъществяване на дейност в частна полза по реда на Закона юридическите лица с нестопанска цел със седалище в гр.София и адрес на управление: ул.”Цар Симеон” №82 вх.В, учредена на 20 декември 1995 г.

Предметът на дейност на Асоциацията е: осъществяване на дейности , свързани с подпомагането, защитата и насърчаването на правата и интересите на предприятията, извършващи дейност, свързана с производството и бутилирането на безалкохолни напитки, сокове, трапезни и минерални води.

В нея членуват юридически и физически лица, които упражняват дейност, свързана с производството и бутилирането на безалкохолни напитки, сокове, трапезни и минерални води, а така също фирми производители на опаковки, суровини и материали за безалкохолната промишленост, учебни и научни институти със сходен предмет на дейност.

Целите на организацията са:

 • Подпомагането, защитата и насърчаването на правата и интересите на предприятията, извършващи дейност, свързана с производството и бутилирането на безалкохолни напитки, сокове, трапезни и минерални води;
 • Защитата на интересите и правата на членовете на Асоциацията пред държавните, обществените и други органи и  институции в РБ и в чужбина;
 • Координация, представяне и инициатива на възгледите и идеите на членовете на Асоциацията пред държавните институции по отношение на актуализирането и допълването на законодателството и условията на труд в областта на основния предмет на дейност;
 • Работи тясно с европейските неправителствени организации, в които членува – Съюз на европейските асоциации на производителите на безалкохолни напитки – UNESDA от 1996 г. и Европейска федерация на бутилираните води – EFBW от 2008 г


За целта Асоциацията предприема мерки за:

 • Преференции и облекчения в областта на икономическата политика на членовете на Асоциацията по отношение на данъчното облагане, митническите тарифи, външнотърговския режим и др.;
 • Насърчаване и подпомагане на членовете при участие в оперативните програми на ЕС;
 • Развитие и подпомагане на регионални търговски дейности при производството и пласмента в областта на безалкохолните напитки;
 • Маркетингови проучвания за развитието на пазара на безалкохолни напитки;
 • Организиране и разпространяване на техническа и икономическа информация и сведения за подпомагане на членовете на Асоциацията в управлението и техническия напредък на дейността им;
 • Организиране и участие на изложения, търговски панаири и други форуми в страната чужбина, подпомагане сътрудничеството с фирми – производители на суровини , ингредиенти, оборудване, опаковки и др.;
 • Осъществяване на специализирани дейности и предприемане на мерки за опазване на околната среда, както и такива,  целящи намаляването на отрицателното въздействие на производството върху околната среда и здравето на хората;
 • Организирани на дейности, свързани с политики на устойчивото развитие на фирмите и бранша като цяло;
 • Организация, координация и съгласуване на подходите и намеренията на членовете на Асоциацията за дейностите на вътрешния и международния пазар, предоставяне на информация и анализи за пазарите и потребителското търсене;
 • Установяване и поддържане на контакти с министерства и ведомства, учебни заведения и институти с оглед подпомагане на дейността на членовете на Асоциацията в областта на образованието и професионалната квалификация на работниците и служителите им и повишаването на компетенциите на работещите в бранша.
 • Популяризиране на социалните и икономическите резултати и инициативи на фирмите в бранша.
 • Асоциацията е член на БСК, БТПП, КРИБ, Съюз по хранителна промишленост при Федерация на НТС в България.

 

Димитър Дългъчев
Председател
+359 885 829 079
Жана Величкова
изп. директор
0884 501 044; 02 983 24 22