Представяне

Атанас Божков беше преизбран за председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

Атанас Божков беше преизбран за председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

+
Инж. Атанас Божков е новият председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

Инж. Атанас Божков е новият председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

+
Атанас Божков
Председател
02 957 11 49; 0876 916 949