Предлагаме за информация на заинтересованите фирми и организации Проект на Национален план за разпределение на квоти на СО2 2008-2012 г., подготвен от МОСВ за внасяне в Министерски съвет и Европейската комисия от 02.12.2009


Проект на Национален план за разпределение на квоти на СО2 2008-2012 г.
Добави мнение