Министерството на финансите се обърна към БСК с молба за съгласуване на становище на министерството относно счетоводното отчитане и данъчно третиране на разпределените на предприятията квоти, съгласно утвърдения от Европейската комисия Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. Моля да изразите становище по предоставения проект в срок до 20 май 2010 г.


Счетоводно отчитане и данъчно третиране на разпределените на предприятията квоти СО2. Срок за становища - 21 май!
Добави мнение