Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства - срок до 31.08.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата - срок до 14.08.2020

- Проект на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии - срок до 19.08.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от БСП в НС на 24.07.2019

 

 


Регионална политика
Добави мнение