Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен от ГЕРБ в НС на 12.04.2019

-Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър - внесен в НС от МС на 01.03.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - внесен в НС от МС на 22.02.2019

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за местните данъци и такси - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018