Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:
- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от - срок до 30.09.2018

- Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци - срок до 22.09.2018

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка - срок до 22.09.2018

-Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата - срок до 22.09.2018

- Обществено обсъждане на Проект на ЗИД на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - срок до 07.9.2018 г.  

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- ЗИД на Закона за пътищата, 854-01-69 - внесен в НС на 12.07.2018

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за устройство на територията, 853-04-21 от 14.06.2018 - Обединен законопроект!

- ЗИД на Закона за местните данъци и такси - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018