Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, 754-01-50 - внесен в НС на 28.07.2017 г.