Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, 854-01-21 - внесен в НС на 05.04.2018

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, 854-01-22 - внесен в НС на 05.04.2018