Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

 Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - срок до 29.12.2023Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - внесен от ГЕРБ-СДС на 29.11.2023

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - внесен от ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП на 12.10.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - внесен в НС от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС на 26.09.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - внесен от МС на 02.06.2023

ЗИ на Закона за устройство на територията - внесен от ГЕРБ-СДС на 12.05.2023


Регионална политика: ЗИД на ЗУТ
Добави мнение