Регионална политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, 754-01-67 - внесен в НС на 04/10/2017

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - внесен в НС на 15/12/2017

- Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, 754-01-50 - внесен в НС на 28.07.2017 г.