Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията - срок до 24.12.2020


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- ЗИД на Закона за устройство на територията, 053-04-31/22.10.2020 - Обединен законопроект

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен на 29.09.2020 он Ю. Ангелов и др. /ОП/

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от БСП в НС на 24.07.2019

 

 


Регионална политика
Добави мнение