На 15 ноември, вторник, от 15 часа, в залата на третия етаж, в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

В рамките на заседанието ще бъдат разгледани:

 

  1. Наредба за условията и реда за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация.

  2. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

  3. Други.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

аседание на НСТС