Председателян на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков свиква заседание на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество, която да обсъди и даде становище по проект на Закон за изменение на Кодекса на труда, в частта на раздел "Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна заетост.".

 

Заседанието ще се проведе на 20 юли 2011 г., сряда, от 10.00 часа в зала 2 на ІІ етаж на МТСП.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС