Среща-дискусия по националните политики по търговията с емисии на СО2 за периода 2013-2020 г. ще се проведе на 28 юни 2011 г. в БСК.


Семинарът е предназначен за представители на предприятия от енергетиката, металургията, химическата индустрия и други сектори включени в търговията с емисии след 2012 г. или засегнати като енергопотребители.


Лектори ще бъдат представители на МОСВ, МИЕТ и консултантски организации.


Срок за регистрация: 27 юни!


Такса за участие:
60 лв. с включен  ДДС, платими до 27.06.2011г.

IBAN BG30 CBUN9195 1000008461

BIC CBUNBGSF,- Юнионбанк, клон Алабин.


За регистрация попълнете Регистрационната форма


ПРОГРАМА

13:30 - 14:00       Регистрация на участниците

14:00 - 14:10       Откриване

14:10 - 14:40: Приемане или отказ от дерогация по чл. 10 на директива 2003/87/ЕС

14:40 - 15:00: Дискусия

15:00 - 15:40: Приемане на мерки, свързани с т.н. „въглеродно изтичане"

15:40 - 16:00: Дискусия

16:00 - 16:40: Въздействие върху индустриалното енергопотребление, вкл., на ел.енергия през периода 2013-2020.

16:40 - 17:00: Дискусия

17:00 - 17:15: Закриване


За контакт:

Център „Чиста индустрия", БСК

Тел: 02 980 30 55, ios@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща-дискусия по националните политики по търговията с емисии на СО2 за периода 2013-2020 г.