Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков свиква заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС, който да направи опит да постигне единодушие за принципните въпроси за критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации на национално равнище и на тази основа да изготви общи предложения за промени в Кодекса на труда. 

 

Заседанието на комисията ще се проведе на 9 юни 2011 г., четвъртък, от 10.00 часа в зала на 2 етаж в сградата на МТСП.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС