За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) организира наградите  „Заедно".  С тях ФРГИ търси отговори на важни за обществото въпроси:

 • Доколко личностите и организациите в България разпознават социалните каузи като значими за тях?
 • Доколко са склонни да подкрепят като дарители такива каузи?
 • Доколко разглеждат себе си като неотделна част от обществото, която може лично да повлияе на неговото развитие?
 • Дали гражданските организации успяват да привлекат обществена подкрепа?
 • Какви са обемите на привлечените финансови ресурси?
 • Как и какви техники използват организациите, за да набират средства?
 • Какви са проблемите на дарителството?
 • Интересуват ли се медии, бизнес и граждани от дарителството и каузите за дарения?


ФРГИ търси кампании и дарителски актове, които вдъхновяват и могат да бъдат модел за дарителството в България.


Категориите на наградите „Заедно":

 1. Най-добра кампания на неправителствена организация;
 2. Най-добра кампания;
 3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства);
 4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО;
 5. Частен дарител с кауза (физическо лице).


Наградите се връчват въз основа на направени номинации и качествена оценка от жури, в което ще участва и представител на БСК.

Номинирайте вашата организация, вашия дарител, компанията, която ползотворно си е партнирала с вас. Номинирайте организацията, която мислите, че е успешна в своите инициативи за събиране на дарения, или компанията, партнирала добре с НПО или дарителя, подкрепил финансово със свои средства важна кауза.

 

Формулярите за номинация можете да видите на страницата на ФРГИ: http://www.wcif-bg.org.

Изпратете попълнен формуляр с вашата номинация до 20 юни 2011 на адрес:  konkurs@wcif-bg.org

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Шести годишни награди за благотворителност