Младежка борса за абитуриенти от домовете и специализираните общински институции за деца, лишени от родителска грижа, организира Президентът на Р България Георги Първанов на 29 май (неделя) от 16.30 до 17.30 часа в Дом № 2 на Резиденция „Бояна".

Проявата е в рамките на ежегодните абитуриентски балове под патронажа на държавния глава и неговата съпруга и по традиция на нея ще бъдат представени образователни, трудови и социални възможности за реализация на младежите, лишени от родителска грижа.

По време на борсата експерти от специализираните агенции на Министерството на труда и социалната политика ще разясняват възможностите и програмите за подпомагане на личностната, социалната и професионална реализация на младите хора в неравностойно положение, както и за тяхната интеграция в обществото.

Участие в образователната борса тази година са потвърдили почти всички висши училища в страната, които ще подредят свои щандове и ще предложат облекчения и предимства за тези младежи при подготовката и кандидатстването им в университетите.

Със свой отделен щанд в рамките на трудовата борса най-големите и представителни работодателски организации и съюзи също ще се включат в събитието.

Министерството на труда и социалната политика предвижда да се даде възможност за стажуване до 3 месеца при конкретен работодател, на когото ще се осигурят средства за заплата, социални и здравни осигуровки за този период. За насърчаване на работодателите, наели на работа за най-малко 24 месеца младежи, лишени от родителска грижа и завършващи средното си образование през 2011 г., са осигурени средства за трудовото възнаграждение, социалните и здравните осигуровки през първата година.

В тази връзка БСК се обръща към своите членове с покана да се включат в проявата, като заявят тази своя готовност до 20 май 2011 г. на тел. 02 980 30 55 или e-mail: ios@bia-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Трудова борса за абитуриенти от домовете за деца, лишени от родителска грижа.