Българска стопанска камара организира на 4 ноември 2010г. заключителна конференция по проект FLEMCEE за гъвкави форми на заетост и развитие на социалния диалог в страните от ЦИЕ.


БСК осъществява проекта "FLEMCEE" в партньорство с работодателски организации от Испания, Германия, Словения, Унгария и Румъния. Проектът се финансира от Европейската комисия и се подкрепя от BUSINESSEUROPE.


Участие в конференцията ще вземе и Г-н Стивън Дàзелеер, Директор Социални въпроси в BUSINESSEUROPE (Конфедерация на европейския бизнес). Д-р Стивън Дазелеер ще участва със специален доклад, в който ще постави акцент върху трудовия пазар и политиките на европейско ниво след кризата.


В рамките на срещата заместник-председателят на БСК Димитър Бранков ще представи състоянието и перспективите пред гъвкавата заетост в България.


По време на форума ще бъде представено и изследване на УНСС за гъвкавите форми на заетост в малки и средни предприятия.


Конференцията започва в 09.30 ч. на 4 ноември в гранд-хотел „София" (ул. Гурко № 1) и е открита за журналисти!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заключителна конференция