В понеделник, 26 октомври, от 14.00 ч, ще се проведе заседание на НСТС при следния дневен ред:

  1. Проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2010 г.
  2. Определяне размера на линията на бедност за 2010 г.
  3. Предложения за допълнения към Кодекса на труда


БСК ще бъде представена от своя председател Божидар Данев.Проектът на Закон за държавния бюджет за 2010 г. ще бъде дискутиран на 23 октомври, от 14.00, в МФ на заседание на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество. От страна на БСК в заседанието ще участва Йорданка Велинова.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество