Курсове за управленски кадри и фирми в Япония и Република Корея. Срок за кандидатстване - май 2012

През 2012 г. продължава изпълнението на Програмата за обучение на управленски кадри от Европейския съюз (Executive Training Programme). Тя включва езиково обучение, курсове по корейска и японска бизнес култура и обществознание и стажове за кадри на европейски фирми.


В нея могат да участват фирми и управленски кадри от ЕС, като кандидатите трябва да отговарят на определени условия. Предлагат се възможности за финансиране и стипендии от ЕС.


Срок за кандидатстване - май 2012 г.


Подробна информация за програмата и възможностите за кандидатстване можете да намерите на сайта  http://www.euetp.eu/
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.