Национален семинар на тема „Предизвикателствата на пазара на труда – споделена отговорност на бизнеса и образованието” организира Центърът за развитие на човешките ресурси, с подкрепата на програма „Учене през целия живот” на ЕС, на 9 март 2012 г. в столичния хотел „Родина”, зала 3, от 9.00 до 13.30 часа.

В рамките  на семинара ще бъде представен проектът, осъществяван  от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по сектори и региони”. За резултатите от проекта до момента и за крайната цел – изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите, ще говори Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, изграден по проекта.

Добри практики за споделяне на отговорността на бизнеса и образованието за развитие на човешките ресурси ще споделят вицепрезидентът на Висшето училище по застраховане и финанси Детелина Смилкова и ръководителят на „Телерик Академия” Светелин Наков.

Напредъкът на държавите-членки по прилагане на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот и представяне на Националната квалификационна рамка на РБ, с акцент върху нивата за висше образование ще бъдат представени от експерти и ръководители в Министерството на образованието, младежта и науката.

В рамките на форума ще бъдат оповестени и резултатите от проучване на „Майкро Стат аналитикс” за тенденциите и прогнозите на пазара на труда в България, а за новите умения, необходими на пазара на труда в дългосрочен и краткосрочен план ще говори Гергана Андреева, национален Болонски съветник.

Модератор на дискусията ще бъде Геновева Бакърджиева – изпълнителен директор на БАУРЧР.
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национален семинар „Предизвикателствата на пазара на труда – споделена отговорност на бизнеса и образованието”