Семинар на тема „Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в българските региони и общини – предизвикателствата пред диверсификацията на икономическите дейности и възможностите за приложение на немския опит в България” ще се проведе на 20 април 2012 г. (петък), от 14.00 часа, в заседателната зала на Кметството на гр. Септември.

Организатори на форума са БСК и фондация „Конрад Аденауер”, в рамките на поредицата „Добри практики”, чиято цел е да се предостави трибуна за обсъждане на актуални проблеми.

Предвижда се в рамките на дискуксията да бъдат представени различни гледни точки за развитието на транспортната система в регионален аспект, като основа за развитието на специализирани форми на туризъм и диверсификация на икономическите дейности в общините и регионите.

Сред партньорите на БСК по разглежданата тема са Технологичният център - София, Браншовата камара на железопътния транспорт, Националната компания „Железопътна инфраструктура”, Сдружението на общините „Орфей” (Септември, Велинград, Якоруда, Разлог, Банско, Добринище, Баня), местните органи на БСК в град Септември, град Велинград и град Пещера.
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Възможностите за развитие на интермодалния транспорт ще бъдат обсъдени на форум в гр. Септември