Международни бизнес срещи в рамките на  Международния търговски панаир в Целе, Словения – 13.09.2012 г.

Уважаеми дами и господа,

Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес съвместно с Националната камара на малките и средни предприятия, Словения и европейската мрежа за подкрепа на МСП “Enterprise Europe Network” (EEN) имат удоволствието да Ви поканят на двустранни бизнес срещи в областта на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника.

Срещите ще се проведат в рамките на  Международния търговски панаир в Целе, Словения, на 13 септември от 09:45 до 16:00 часа. Главната цел на форума е създаване на международни партньорства в горепосочените области. Български фирми ще имат възможност да се срещнат с чуждестранни компании, работещи в секторите възобновяеми енергийни източници, металургична индустрия, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника, както и да представят своите дейности и услуги на чужди фирми.

Етапи на регистрация:

  1. Регистрацията на фирми, желаещи да участват във форума, се извършва на интернет страницата  http://www.b2match.eu/slovenia2012 . Моля да посочите БСК като местен EEN съ-организатор (партньор) и да ни уведомите при регистрация.

Краен срок за регистрация: 31 август 2012

  1. След регистрацията си ще получите парола за достъп, която Ви позволява да публикувате информация за фирмата и интересите си.
  2. Списъкът с регистрираните участници ще бъде на разположение през цялото време на страницата на събитието.
  3. Предпочитаното от Вас време за двустранни срещи може да заявите на сайта след изтичане на срока за регистрация – от 27 август до 9 септември.
  4. Максималния брой участници от една фирма е 2.
  5. Окончателният график на двустранните срещи ще бъде публикуван на 10 септември 2012 на http://www.b2match.eu/slovenia2012  и изпратен на всеки регистриран участник на електронната му поща.

Участието във форума е безплатно, но пътни, дневни и настаняване са за сметка на участниците.

Оставаме на Ваше разположение, ако имате нужда от допълнителна информация и помощ при регистрацията.

С уважение,

Милена Стоева

Експерт Международно икономическо сътрудничество, БСК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.