Финално заседание на работната група по определяне на МОД-2013

На 21 август 2012 г., сряда, от 9.30 часа, в зала 5, ет.5 на МТСП ще се проведе заседание на работната група по определяне на минималния осигурителен доход за 2013 г., съвместно с всички отраслови (браншови) организации.

По време на заседанието трябва да бъдат финализирани стартиралите на 16 юли т.г. преговори по определяне на минималните осигурителни прагове за следващата календарна година.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.