На 04 октомври 2012 г., четвъртък, от 14.00 часа в сградата на Министерството на финансите (зала „Колегиум) ще се проведе заседание на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В рамките на заседанието ще се обсъждат Закона за държавния бюджет за 2013 година, както и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и мотивите към тях.

БСК очаква предложенията на законопроектите и ще ги публикува своевременно.
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС