На 5 октомври 2012 г., петък, от 14.00 часа, в МТСП ще се проведе заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Членовете на комисията ще обсъдят и формулират становище по приложението към Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. - прект на таблица за минималните осигурителни доходи по икономически дейности и основни групи професии.

С доклада на Министъра на труда и социалната политика, с протокола от заседанието на работната група по договаряне на минималните осигурителни доходи за 2013 г. от 30.08.2012 г. , както и с проекта на Таблица за МОД за 2013 г. можете да се запознаете ТУК.

В доклада си министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов предлага запазване на размера на МОД в секторите, за които не е постигнато споразумение между страните.

Общото увеличение на МОД-2013 е 4,54% (за сключените споразумения, при 310 лв. МРЗ) и обхваща 1380,5 хил. лица, което е 73,3% от общия брой осигурени. Най-висок ръст на МОД е постигнат в икономическите дейности "Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства" (21%), "Производство на трикотажни изделия" (15%) и "Производство на облекло" (14,3%). За четири икономически дейности има постигнато споразумение между работодатели и синдикати за запазване на МОД от 2012 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС