07.03.2013

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес и Фондация "Приложни изследвания и комуникации", партньори в европейската мрежа за подкрепа на МСП Enterprise Europe Network, съвместно с Интер Експо Център и ICM d.o.o., Словения, имат удоволствието да поканят фирми и организации на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер на 7 март 2013г, четвъртък, от 10.00 - 18.00ч в Интер Експо Център, град София.

Фирми и организации могат да създадат ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес, трансфер на технологии или участие в проекти, финансирани от европейски програми. Срещите ще се проведат в рамките на следните специализирани изложения:

  • MachTech & Metal - единствено по рода си изложение за междуфирмен обмен в България и региона на Централна и Източна Европа за металургия, леярство и инструментална екипировка;
  • IFAM - специализирано изложение за междуфирмен обмен в България и региона в областта на автоматиката, роботиката, мехатрониката и др;
  • INTRONIKA - специализирано изложение за електронна промишленост, компоненти, измервателни уреди, телекомуникации, услуги и др;
  • PLAST - специализирано изложение за междуфирмен обмен в България и региона в областта на пластмасовата и каучуковата промишленост;


За информация и РЕГИСТРАЦИЯ моля посетете интернет страницата на събитието:

http://www.imm2013.build-your.net/

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - 15.02.2013 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер IndustryMatchMaking – IMM2013