Работна среща с браншови организации, членове на БСК, на тема: „Определянето на цените на топлинната енергия и методиката за определяне на преференциалните цени на електрическа енергия от комбинирани производства“ ще се проведе на 12 декември 2012 г., от 16.30 до 18.00 часа в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1, заседателна зала).

Целта на на срещата е в дискусионен формат да бъдат обсъдени идеи за усъвършенстване на работата на браншовите организации в помощ на своите членове чрез предоставяне на допълнителна информация по важни проблеми за енергийната ефективност и конкурентоспособността на предприятията.

Кратко експозе по темата ще направи експерт от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Предвижда се по време на срещата да бъдат връчени удостоверенията за национална представителност на браншовите камари, упълномощили БСК да ги представлява в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Молим да потвърдите участието си на тел. 02 932 09 59 или на e-mail: branch@bia-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща с браншови организации на тема: „Методика за определяне на преференциалните цени на ел.енергия от комбинирани производства“