03.03.2013

Започна приемът на кандидатури за  първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”

Приемат се кандидатури за първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”. Програмата за насърчаване на отговорни корпоративни практики и сътрудничество цели да отличи подобаващо най-добрите КСО практики в Европа.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 01.03.2013 година.

Документи за кандидатстване в България фирмите могат да изтеглят от тук: ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

С цел разясняване на критериите и споделяне на примери за успешни партньорства ще бъдат организирани локални форуми в:

  • София (25-ти януари),
  • Варна (18-ти февруари),
  • Стара Загора (31-ви януари),
  • Русе (19-ти февруари),
  • Бургас (29-ти януари)
  • Пловдив (1-ви февруари).

 

Европейските отличия се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия.

Наградите са както за големи, така и за малки и средни компании; за млади компании и за такива с традиции – важното е да представят едно или повече партньорства. 

Победителите на национално ниво ще бъдат тържествено отличени в България и ще представят страната на общоевропейска церемония през юни 2013 г. На официалното събитие в Брюксел ще им бъдат връчени сертификати, подписани от високопоставен представител на Европейската комисия.

Условия за участие:

Европейските КСО отличия са насочени към фирми от частния сектор.

Организации от нестопанския сектор – неправителствени, образователни, културни, научни и социални, както и публичните институции, могат да участват като партньори.

Приемат се кандидатури, както от малки и средни предприятия, така и от големи компании. Проектите трябва да са насочени към множество заинтересовани страни и да са реализирани от бизнеса в сътрудничество с един или повече партньори.

Партньорствата трябва да са реализирани през последните 5 години.

Участието в конкурса се осъществява чрез попълване на формуляр и изпращането му на адрес трябва да включват декларация от партньора, в която детайлно са описани ползите за обществото, които са постигнали проектите euapply@unglobalcompact.bg

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани и оценени според правила, разработени от Европейската комисия и приложими във всички страни-участнички.

Краен срок за участие в Европейските КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна - 01.03.2013 г.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Марина Стефанова, БМГД

тел: +359888 637 654

euawards@unglobalcompact.bg

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ: Първи Европейски награди за социална отговорност